دبیرستان غیردولتی دخترانه خزایی (دوره اول) اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

رتبه های برتر

افتخارات

جشن ورودی پایه هفتم 99

فعالیت های درس هنر

تدریس مجازی دبیران

فعالیت ورزشی

فعالیت گسترده خیریه دانش آموزی

عکس آغازین سال تحصیلی

کارسوق

جشنواره غذا

مشاهده مطالب قدیمی تر...