دبیرستان غیردولتی دخترانه خزایی (دوره اول) اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

معرفی مدیریت دبیرستان

 << سرکار خانم آذر کیخسروی مدیریت محترم دبیرستان دخترانه خزایی >>

* دارای مدرک کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه اصفهان

* 31 سال سابقه معاونت در شاخه های مختلف

* 18 سال سابقه معاونت در مدارس استعدادهای درخشان

* رتبه یک کشور در جشنواره تجارب برتر انجمن اولیا و مربیان

* برگزیده استانی در جشنواره تجارب برتر انجمن اولیا و مربیان

* شرکت فعال در برگزاری المپیادهای علمی ورزشی و قرآنی